klik op het logo voor de website

Dendrobatidae

Over Dendrobatidae Nederland

Dendrobatidae Nederland is een internationale vereniging van liefhebbers van pijlgifkikkers (Dendrobatidae), mantella's en andere kikkers. Zij heeft ten doel de waardering voor de natuur, meer toegespitst op de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika en Madagaskar en de pijlgifkikkers in het bijzonder, te helpen opwekken, onderhouden en bevorderen.

Hoofddoelstellingen zijn bovendien het bevorderen van nakweek, om zo de bescherming van de kikkers in de natuurlijke biotoop te bevorderen en het zoveel mogelijk verspreiden van informatie met betrekking tot Dendrobatidae en andere tropische kikkers.

Dendrobatidae Nederland is in 1989 opgericht, gevolg gevend aan de groeiende belangstelling voor met name pijlgifkikkers. De vereniging verkeert in blakende gezondheid met meer dan 1100 leden in binnen- en buitenland!

De activiteiten richten zich o.a. op het organiseren van twee zogeheten Kikkerdagen per jaar.
Op deze manifestaties ontmoeten liefhebbers uit binnen en buitenland elkaar en wisselen kennis en ervaringen uit. Voor particulieren bestaat de mogelijkheid kikkers te ruilen, kopen of te verkopen waarnaast ook handelaren met andere toepasselijke artikelen (geen wildvangkikkers) niet ontbreken. Ook geven geestverwanten en specialisten dialezingen over kweken met kikkers, reizen naar tropische landen enz.
Op deze dagen, maar ook op andere evenementen in binnen en buitenland, is tevens de
D.N.-informatiestand aanwezig. Op deze stand zijn onder meer kweekverslagen, voedseldieren, verenigingsattributen en andere artikelen voor een lage prijs verkrijgbaar.

Dendrobatidae Nederland geeft vier maal per jaar een colourmagazine uit genaamd: 'DN Magazine'. In dit voor Nederland unieke blad staat zeer gevarieerde informatie over alle facetten van de liefhebberij

    Wij worden gesteund door vele trotse sponsoren.